top of page

เนื้อวัวแต่ละชิ้นจะมีรสชาติและคุณภาพแตกต่างกัน ที่ KIRABI เราพิถีพิถันในการคัดสรรเนื้อรสชาติอร่อยเพื่อนำมาให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านเสมอ แต่บางครั้งก็ไม่อาจตัดสินความอร่อยของเนื้อได้จากที่ตาเห็นเท่านั้น หากท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติของเนื้อ โปรดแจ้งให้พนักงานของเราทราบได้ทันที สิ่งหนึ่งที่เราอยากเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบคือ การประเมินเนื้อเป็นเกรด A5 หรือ A4 ไม่ใช่การประเมินด้านรสชาติ เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่ารู้ไว้ หากลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถอ่านต่อได้ด้านล่างนี้

ตัวอักษรภาษาอังกฤษใน A5 A4 B5 หมายถึงอะไร

เนื้อวัวจะแบ่งเป็นเกรด เช่น A5 A4 B5 เป็นต้น โดยทั่วไปมักกล่าวกันว่าเนื้อเกรด A5 คือเนื้อที่อร่อยที่สุด

แต่ความจริงแล้วเกรดของเนื้อวัวไม่ได้เป็นการประเมินด้าน “รสชาติ” ของเนื้อ ด้วยเหตุนี้ แม้เป็นเนื้อวัวเกรด A5 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีรสชาติอร่อยเสมอไป

 

แล้วทำไมคนจึงมักพูดกันว่าเนื้อเกรด A5 อร่อยที่สุด

ทำไมเนื้อเกรด A5 จึงมีราคาสูงที่สุด

แล้วความแตกต่างระหว่างเนื้อ A5 กับ A4 หรือเนื้อ A5 กับ B5 คืออะไรกันแน่

 

ข้อแรก ตัวอักษร A หมายถึง “ปริมาณเนื้อ” เป็นเกรดที่ประเมินว่า “วัวตัวนี้มีเนื้อที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นปริมาณเท่าไร” พูดง่าย ๆ คือวัวมีเนื้อเท่าไรนั่นเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรสชาติแต่อย่างใด

shutterstock_303236996.jpg
shutterstock_1399530650.jpg

ตัวเลขใน A5 A4 B5 หมายถึงอะไร

ตัวเลข หมายถึง “คุณภาพเนื้อ” โดยจะประเมินจากหัวข้อต่อไปนี้

 A. ลายไขมัน (หมายถึงสัดส่วนของลายหินอ่อนที่เป็นไขมันในเนื้อ)

 B. สี ความวาวและคุณภาพของไขมัน

 C. ความแน่นและความละเอียดของเนื้อ (สังเกตจากหน้าตัดของชิ้นเนื้อ)

 D. สีและความวาวของเนื้อ

เวลาดูตัวเลขแสดงคุณภาพเนื้อ ขอให้ระวัง 3 ข้อต่อไปนี้ให้ดี

 - โดยพื้นฐานแล้ว เป็นการประเมินเนื้อจากที่ตาเห็น

 - ไม่มีหัวข้อที่ประเมินด้านรสชาติ

 - ตัวเลขที่แสดงคุณภาพเนื้อจะกำหนดตามตัวเลขของหัวข้อที่ได้เกรดต่ำสุด (เช่น ในหัวข้อ A B C D แม้จะมี 3 หัวข้อที่ได้เกรด 5 แต่หากหัวข้อสุดท้ายได้เกรด 3 ก็จะถือว่าได้เกรด 3)

 

เมื่อดูจากหัวข้อที่ใช้ประเมินทั้ง 4 หัวข้อข้างต้น จะเห็นได้ว่าคุณภาพเนื้อมักดูจากสิ่งที่ตาเห็น ไม่ได้ประเมินจากรสชาติ พูดอีกอย่างคือ แม้จะเป็นเนื้อวัวเกรดสูงสุดอย่างเกรด A5 หรือ A4 ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามีรสชาติอร่อยหรือไม่

 

แล้วทำไมจึงกล่าวกันว่า “เกรด A5 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุด จะมีรสชาติอร่อยที่สุด”เ              

หตุผลคือคนส่วนมากชอบเนื้อลายหินอ่อน เมื่อตลาดต้องการเนื้อลายหินอ่อน จึงทำให้ A5 = เกรดสูงสุด = อร่อย นั่นเอง

แม้เกรดไม่ได้ประเมินจากรสชาติโดยตรง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเกรดจะไม่เกี่ยวข้องกับรสชาติเลย เพราะความอร่อยของเนื้อวัวสัมพันธ์อย่างยิ่งกับคุณภาพของไขมัน และคุณภาพของไขมันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินเกรดเนื้อ

ความอร่อยของเนื้อขึ้นอยู่กับความชอบของผู้บริโภคแต่ละคน จึงไม่อาจใช้เกรดเป็นตัวรับประกันได้ว่า “เนื้อชิ้นนี้อร่อย” แต่เนื่องจากเกรดประเมินจากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความอร่อย จึงอาจกล่าวได้ว่าเกรดเป็นตัวรับประกันความอร่อยได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่อยากให้ทุกท่านเข้าใจก็คือ รสชาติของเนื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกรดของเนื้อ “เพียงอย่างเดียว” เท่านั้น

ราคาของเนื้อเกรด A5 A4

ในปี 2001 เนื้อเกรด A5 มีราคากิโลกรัมละ 2,527 เยน ส่วนเกรด A4 ราคากิโลกรัมละ 1,627 เยน ต่างกัน 900 เยน ส่วนเกรด A3 ราคา 1,191 เยน ต่างกับเกรด A4 อยู่ 500 เยน

ความแตกต่างของราคานี้ค่อย ๆ ลดน้อยลงทุกปี ในปี 2016 เกรด A5 กับ A4 ต่างกันกิโลกรัมละ 400 เยน ส่วน A4 กับ A3 ต่างกัน 300 เยน มีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจัยหนึ่งที่พอจะสรุปได้คือ ผู้บริโภคบางกลุ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานเนื้อ จากเนื้อลายหินอ่อนเป็นเนื้อที่มีไขมันน้อย เมื่อผู้บริโภคมีแนวโน้มใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ในอนาคตเนื้อแดงอาจเป็นที่นิยมมากขึ้นก็ได้

bottom of page